Code:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:


Downloaden van Buitendienstrapportage

U kunt uw Buitendienstrapportage downloaden vanaf www.msportaal.nl. Daarmee is het ontvangen en installeren van CD's verleden tijd. Beveiligd downloaden werkt sneller, gemakkelijker en veiliger!

Buitendienstrapportage is, benaderbaar door de contactpersoon binnen uw organisatie die daarvoor een autorisatie heeft ontvangen.

Als deze persoon inlogt op VRAresults (rechts op deze pagina), dan kan deze persoon een persoonlijke download code naar zijn/haar e-mail adres laten sturen. Het inlogscherm moet open blijven staan en binnen 10 minuten moet de persoonlijke download code worden ingegeven.

De Buitendienstrapportage staat staan dan gereed om te downloaden en op te slaan op uw PC.

Als de download code niet binnen 10 minuten wordt gebruikt of het inlogscherm tussentijds wordt afgesloten, dan vervalt de download code en dient een nieuwe download code aangevraagd te worden.
Voor meer informatie: info@marketscan.nl

© 2011 - 2021 Market Scan