Code:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:


SVC Volmachtmanagement

Welkom bij SVC Volmachtmanagement!

SVC Volmachtmanagement is een initiatief van SVC Registeraccountants B.V. en Market Scan en is ontwikkeld om het volmachtbedrijf en SVC te ondersteunen bij het efficiënt en effectief inrichten van de accountantscontrole van het volmachtbedrijf.

Met SVC Volmachtmanagement kunt u op een efficiënte, betrouwbare en eenvoudige wijze informatie uitwisselen met SVC. Daarnaast biedt SVC Volmachtmanagement u een aantal hulpmiddelen en analysetools om beter inzicht te krijgen in uw financiële stromen.

De informatie uit SVC Volmachtmanagement wordt door SVC uitsluitend gebruikt voor de accountantscontrole van het volmachtbedrijf en niet verstrekt aan derden. De informatie is onderworpen aan de geheimhoudingsplicht zoals opgenomen in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants..

Voor nadere informatie of suggesties voor verbetering kunt u contact opnemen met SVC:

Hugo van der Meer op: 033-4331557 dan wel accountants@svcgroep.nl

© 2011 - 2024 Market Scan