Home

Market Scan werkt sinds 2005 aan een generiek platform, waarbinnen de relevante producten voor de verzekeringsindustrie zijn samengekomen: Volmacht Platform. De afgelopen jaren hebben al diverse producten het levenslicht gezien.

Hieronder vindt u een kleine opsomming. Klik op de betreffende productbuttons hierboven voor meer informatie en inlogmogelijkheid.

© 2011 - 2021 Market Scan